வடை மோர் குழம்பு செய்வது மிகவும் சுலபம். சூப்பராகவும் இருக்கும். இன்று வடை மோர் குழம்பு செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம். .... இந்த புதினா டீ வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும். ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் நிறைந்தது என்பதால் உட்புறப் புண்களைக் குணமாக்கும். செரிமானத்தை மேம்படுத்தும்.தேவையான பொருட்கள் : புதினா இலை - 5,.... காப்பர் டி பொருத்துவது என்பது தற்காலிகமானது. காப்பர் டி போடுவதற்கு முன்பும், பின்பும் தெரிந்துகொள்ள முக்கியமான விஷயங்கள் உள்ளன. அவை என்னவென்று பார்க்கலாம். .... நம் உடல் உறுதியின் அடிப்படையாக உள்ள எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்துக்கு கால்சிய சத்து மிகவும் முக்கியமானது. நமக்கு கால்சிய சத்துகளை வழங்கும் உணவுகளைப் பற்றிப் பார்ப்போம்... ....

தொடர்புடையவை

nra;jpfs; - th;j;jfk;

nra;jpfs; - Fw;;wk;

NIhjplk; - uhrpgyd;

rpdpkh - l;iuyu;